Strona główna

Firma specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów związanych z następującymi zagadnieniami:

 

 • Opracowywanie technologii oczyszczalni ścieków, zarówno nowych jak i modernizowanych (w postaci koncepcji, programów funkcjonalno – użytkowych lub projektów – zależnie od potrzeb Zamawiającego),
 • Wykonywanie kompletnych projektów, wraz z przedmiarami, kosztorysami, wymaganymi decyzjami formalno-prawnymi (w tym pozwoleniem na budowę),
 • Opracowywanie projektów branżowych (np. systemów kontrolno-pomiarowych),
 • Realizacja systemów AKPiA,
 • Doradztwo przy przeprowadzaniu przetargów na projekty i wykonanie oczyszczalni,
 • Pomoc w wykonywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwłaszcza w zakresie wymagań technicznych),
 • Pełnienie funkcji technologa/asystenta Inżyniera w kontraktach realizowanych wg. procedur FIDIC.
 • Kompleksowy nadzór technologiczny nad realizacją i rozruchem,
 • Dobór urządzeń do oczyszczalni,
 • Kierowanie rozruchem oczyszczalni ścieków (w tym dla obiektów realizowanych wg. procedur FIDIC, zgodnie z którymi przeprowadziliśmy już szereg prac),
 • Optymalizacja pracy obiektów,
 • Szkolenia personelu obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
 • Wykonywani e instrukcji stanowiskowych, eksploatacji, bhp i ppoż,
 • Wykonywanie operatów wodnoprawnych.

 

Szczególny nacisk kładziemy na skorelowanie doboru rozwiązań optymalnych z punktu widzenia technologii z ekonomią eksploatacji proponowanych rozwiązań. Realizowane jest to m.in.  poprzez maksymalne wykorzystanie i optymalizację procesów – na przykład usuwania fosforu na drodze biologicznej (celem obniżenia kosztów koagulantu oraz kosztów przeróbki i zagospodarowania zwiększonych ilości osadów), czy dobór i kompletację energooszczędnych systemów napowietrzania.

W proponowanych rozwiązaniach opieramy się na modelowaniu matematycznym wykorzystującym znane i uznane w świecie algorytmy (np. ATC A – 131), dostosowując je do specyfiki polskich warunków. Ponieważ jesteśmy eksploatatorami oczyszczalni (kilkanaście lat pracy jako dozór oczyszczalni) nasze opracowania precyzyjnie zabezpieczają również właściwe warunki techniczne eksploatacji i to zarówno w kontekście żywotności maszyn i urządzeń, jak i warunków BHP i ergonomii załogi.

 

W prowadzonych optymalizacjach procesowych wykorzystujemy doświadczenia zebrane podczas eksploatacji  oczyszczalni ścieków, szeregu rozruchów i zrealizowanych naszych projektów, poparte szerokim dostępem do najnowszych materiałów naukowych. Efekty optymalizacji wpływają nie tylko na uzyskanie właściwej jakości ścieków oczyszczonych czy koszt funkcjonowania oczyszczalni, nieraz mogą one pozwolić na redukcję opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska,  czy wręcz umożliwić uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Koszt naszych usług nie jest uzależniony od wielkości kwot przewidywanych na dane zadanie, a nieraz wręcz przeciwnie – nasze usługi są opłacane częścią zysków wynikających z zastosowania zaproponowanych przez nas rozwiązań. W efekcie dążymy do uzyskania maksymalnych efektów ekologicznych, jak najniższymi dla Inwestora środkami.

 

Jako niezależna firma doradcza, niepowiązana kapitałowo z producentami konkretnych urządzeń lub zastrzeżonych patentowo rozwiązań technologicznych, gwarantujemy absolutną bezstronność wykonywanych przez nas opracowań.

 

Nasze usługi polecamy nie tylko podmiotom już posiadającym i eksploatującym oczyszczalnie ścieków, ale i podmiotom dopiero planującym realizację takich obiektów.

 

Wykonujemy również usługi jako kooperanci/podwykonawcy po stronie Inżyniera Kontraktu, pełniąc funkcje doradcze i weryfikujące w procesach inwestycyjnych.

 

Realizujemy doradztwo technologiczne i techniczne jako wyspecjalizowane służby/konsultanci po stronie Zamawiającego, wspierając  służby inwestorskie w weryfikacji i kontroli realizowanych inwestycji.

Zakres naszych działań obejmuje również wykonywanie niezbędnej dokumentacji, takiej jak sprawozdania, instrukcje (stanowiskowe, BHP, p.poż., eksploatacji, itp.) oraz procedury testowe i przetargowe.

 

Jako praktycy z zakresu przygotowania i prowadzenia procesu budowy i modernizacji (polecamy listę referencyjną ) oferujemy pomoc dla Inwestorów, a zwłaszcza administracji samorządowej, nie mających dotąd do czynienia ze specyfiką gospodarki wodno-ściekowej. Polecamy zwłaszcza pomoc w wykonywaniu precyzyjnych specyfikacji przetargowych eliminujących niejasności zagrażające anulowaniem przetargu przez Urząd Zamówień Publicznych i ułatwiających wybór rzetelnego Wykonawcy i Dostawcy urządzeń.

 

23.05.2011. 09:50